Wellington bij Averbode

Oblt Heinz-Wolfgang Schnaufer onderschepte de Wellington X LN296 van 429 RCAF Sqn, een machine die om 22.56u. GMT opgestegen was van zijn basis East Moor. Het was om 01.32u. dat deze Wimpey bij Averbode neerstortte. Voor Schnaufer was het de achttiende overwinning, voor de hele bemanning betekende het de dood. In de gemeentelijke archieven van Averbode valt het volgende verslag te lezen :

"In de nacht van 3 op 4 juli 1943, rond 1.30 uur 's morgends, werd er een vliegtuig in brand geschoten, boven het grondgebied der gemeente. Dit vliegtuig ontplofte in de lucht en brandende wrakstukken kwamen neder in de omgeving van de Broekstraat en de Kleine Broekstraat. Een gedeelte (motor en vleugel) kwam neer in de velden Van de Wouwer Frans, voor de woning van Mulders Edmonds en deelde het vuur mede aan de stallingen. Het vuur nam snelle uitbreiding, aan blusschen kon niet gedacht worden en de gansche boerderij brandde totaal uit. Het vee en een gedeelte van den huisraad kon gered worden.

Rondom de woning van Mulders Edmond lagen brandbommen en ander brandverwekkende oorlogstuig overal verspreid.

Een ander wrak viel juist nevens de woning van Morren Frans in de Kleine Broekstraat (motor met vleugel). De gebouwen werden niet beschadigd, doch verscheidene fruitbomen werden verbrand.

Het wrak van de kabien viel in de velden van Didden Edmond.

Onmiddellijk werden er door de politie en leden van het gemeentebestuur opzoekingen gedaan om de bemanning van het vliegtuig te vinden en gebeurlijk hulp aan de gekwetsten te verleenen.

Een eerste lijk werd gevonden in eene weide op ongeveer 50 meters afstand van Mulders Edmond (soldaat Rotherha - n.v.d.s : Sgt P.G. Rothera). Een tweede lijk (Reynolds - n.v.d.s. : F/L Fred A. Reynolds, de 26-jarige Canadese radiotelegrafist) werd gevonden in de velden van Didden Edmond.

Een derde lijk lag onder het wrak (kabien) op hetzelfde veld (Blackmane - n.v.d.s. F/Sgt E.C. Blackman). Het vierde lijk werd gevonden in het verbrande wrakstuk voor de woning van Mulders Edmond; het was gansch verkoold en onkennelijk (soldaat Brinton - n.v.d.s. : F/L R.H. Brinton, de piloot).

Deze vier lijken werden door Duitsche militairen geïdentificeerd en door hen werden ons deze namen medegedeeld.

Het gemeentebestuur van Averbode ontving dan 4 Juli opdracht om 5 doodskisten te doen maken. De begrafenis moest ten 5 uur namiddag geschieden; er waren echter alsdan nog maar vier lijken gevonden. De gezaghebbende Duitsche officier verklaarde dat er nog een vijfde lijk zou gevonden worden. Inderdaad, na afloop van de begrafenis, rond 7 uur 's avonds, werd nog een vijfde lijk gevonden, in de velden van Vernelen Petrus. De eenzelvigheid werd door de gemeentelijke politie opgenomen en het bleek te zijn Bishop John P. Canadees airman, N°133.344 (n.v.d.s. : deze 32-jarige Pilot Officer was de navigator). Het lijk werd onmiddellijk gekist en nog denzelfden dag begraven, dit volgen de richtlijnen gegeven door de Duitsche militaire overheid. Al hetgeen op dit lijk gevonden werd, berust in de handen der Duitsche militairen.

Alhoewel op groote hoogte gevallen, waren de lijken niet zeer geschonden. Er was geen spoor dat er kon gebruik gemaakt zijn van de valschermen; waarschijnlijk werden de inzittenden bedwelmd bij het ontploffen van het vliegtuig.

De gesneuvelde vliegers werden in een gezamenlijk graf op het kerkhof te Averbode begraven.

Het neergeschoten vliegtuig was een bommenwerper met twee motoren, "Vicker-Wellington" type 1940.

Geende persoonlijke ongelukken deden zich voor onder de bevolking van Averbode.

Al de plichtplegingen en voorschreven door de Bezettende overheid, bij het neerkomen van een vliegtuig, werden door het gemeentebestuur volbracht."

Om een ons onbekende reden werden de stoffelijke resten van de gesneuvelden in november 1945 overgebracht naar de militaire begraafplaats Bergen-op-Zoom in Nederland. In 1947 werd op de plaats waar zij een voorlopige rustplaats gevonden hadden, door de Britse consul een gedenkplaat onthuld. Jammer genoeg ging ook deze herinnering verloren bij het heraanleggen van de begraafplaats.

Datum: 
04/07/1943
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Locatie
Broekstraat
Averbode
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis; Naar de vallei van de Dood, De Krijger, Erpe, 1998