Raid op Brussel van Charles Coomans/ Jacques de Meeus

Tijdens de nacht van 6/7 september 1916 wordt Brussel opgeschrikt door het bombardement van o.a. de hangars voor Zeppelins te Etterbeek, waarna het vliegtuig, tot grote vreugde van de bevolking, nog een twintigtal minuten boven Brussel blijft rondtoeren .

Deze actie verdient werd uitgevoerd door een toestel van het Belgisch Militair Vliegwezen. In zijn oorlogsdagboek beschrijft waarnemer Luitenant Charles Coomans dit gebeuren uitvoerig.

Het Dagboek van Charles Coomans vermeldt: "Van 0830 Hr tot 1130 Hr (205e vlucht) nachtvlucht naar Brussel : 300 Km . -Ondanks het nevelige weer, besluiten Jacques (de Meeus) en ik om te volbrengen wat we ons reeds zó lang hadden voorgenomen. -Tot Gent verloopt alles uitstekend. Vanaf daar en na enige aarzeling, vliegen we door op kompas ... na een lange tijd van ongeduldig wachten ontwaren we in de verte de lichten van Brussel ... wat een vreugde !

Sterk geëmotioneerd naderen we het centrum van de stad ! -Ik herpak me echter vlug en we dalen tot 300 meter, in de richting van Etterbeek, waar we drie bommen laten vallen op de grote hangars voor de Zeppelins. Het doel wordt tweemaal geraakt, dit geeft een uitzonderlijk sterk gekraak: wat een heerlijk geluid.

-Hierop volgt de triomftocht over de stad, boven dewelke we gedurende een 25-tal minuten op 100 meter hoogte blijven rondcirkelen. - Een enige belevenis !!! De ringlaan van het centrum is volledig verlicht,... de Naamse Poort,... de Koninklijke Plaats ... Daarenboven schiet ik springbus op springbus naar beneden : groene en witte vuurpijlen die een heerlijk vuurwerk voortbrengen, en die zowel het toestel als de Belgische driekleurige kokardes belichten, die boven de hoofdstad zweven. - De trams houden halt en de voorbijgangers heffen de armen wijzend op naar de hemel en juichen ons toe; ondertussen dwarrelen onze strooibriefjes door de lucht naar beneden als duizenden vlinders.

- Maar we moeten terugkeren. - De shrapnels beginnen rond te vliegen, het zijn Etterbeek en Berchem die zich kwaad maken en tevens is het reeds 1030 Hr ( 2230 Hr ). Na ons met moeite aan dit spektakel te hebben onttrokken, vervoegen we HOUTEM na een kompasvlucht. Wanneer we landen, vermeerderen de felicitaties en de toejuichingen van onze kameraden en van de mecaniciens, in grote mate de vreugde die in onze triomferende harten heerst."

Deze actie bleef niet zonder gevolg voor de Brusselse bevolking.  De burgers werden gestraft omdat ze hun landgenoten hadden toegejuicht (Uittreksel uit Le XX-ième Siècle van 23 september 1916) :

De tekst van de aanplakbrief met de beslissing van Generaal von Bissing, Gouverneur voor België, luidde :

" Tijdens de nacht van 6 op 7 dezer (september) werd vastgesteld dat, vanaf verschillende plaatsen in het centrum van de stad, lichtsignalen werden gegeven aan een vijandelijke vliegenier. Bovendien hebben er zich, bij deze gelegenheid, manifestaties voorgedaan.

" Voor het gedeelte van de Stad Brussel, gelegen tussen de Boulevard de l' Entrepôt, de Boulevard Barthelémy, de Boulevard de l' Abattoir, de Boulevard du Midi, de Boulevard de Waterloo, de Boulevard de Régent, de Boulevard Bisschoffsheim, de Boulevard du Jardin-Botanique, de Boulevard d' Anvers en de Square Sainctlette.

" Voor het gedeelte van Sint-Jans-Molenbeek, gelegen ten oosten van het Station van de Allée Verte en voor gans het gebied van de gemeente Sint-Joost-Ten-Node, vaardig ik volgend bevelschrift uit:

1 . Van 12 tot 18 dezer (deze twee dagen inbegrepen) zullen alle openbare gelegenheden, die dienen voor de ontspanning, zoals: theaters, cinema's, concerten, enz..., alle restaurants, cafés, magazijnen, handelshuizen, gesloten zijn om 9 uur 's avonds. Uitzondering zal gemaakt worden voor de restaurants die van de Kommandantur toelating gekregen hebben om langer open te blijven.

2 . Van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens zullen enkel de personen, die een toelating bekomen hebben van de Duitse autoriteiten, mogen circuleren in deze straten.

 Dit verbod is niet van toepassing op de personen van Duitse nationaliteit en op de onderdanen van bevriende of neutrale landen. Deze personen zullen hun nationaliteit moeten bewijzen door hun identiteitspapieren te kunnen tonen.

 Dit verbod is eveneens niet van toepassing op de functionarissen van de gemeentelijke diensten in uniform, op de bedienden van de tramlijnen en op de leden van nachtwakersfirma's en van andere analoge instellingen: op voorwaarde dat ze zich kunnen legitimeren als bedienden van deze instellingen.

De overtreding van deze voorschriften zullen bestraft worden met een dwangsom die de 10.000 Mark kan bereiken en met een maximum gevangenisstraf van drie maand, of met één van die straffen met uitzondering van de andere. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de sluiting kan bevolen worden van openbare gelegenheden dienende voor ontspanning, restaurants, cafés en magazijnen, enz ..., voor een min of meer lange periode.

" De rechtbanken en de militaire bevelhebbers zijn bevoegd om over deze overtredingen te oordelen.

Datum: 
06/09/1916
Personalia: 
Coomans Charles
de Meeus Jacques
Locatie

Brussel
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Win Guy: Charles Coomans en de raid op Brussel, in : Contact N°21
Coomans (Lieutenant Ch.), Carnet de Campagne 1914-1918. - Evere : Centrum voor Historische Documentatie der Krijgsmacht.
Lyr (R.), Onze Helden Gesneuveld voor het Vaderland - Brussel : Nationale Uitgeverij, 1931