Meer over de inhoud en de bronnen

Op dit moment vind je hier een ruim overzicht over:

  • Gebeurtenissen tijdens de pioniersperiode (1784-1914);
  • De jaren 1914 en 1915, 1941 en 1942 (van de overige oorlogsjaren is evenwel ook al veel opgenomen);
  • Alle graven van vliegeniers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) die in de rangen van het Britse Gemenebest vlogen (bron: de Commonwealth War Graves Commission), met informatie over de begraafplaatsen;
  • De Belgische vliegeniers die omkwamen voor 1945, en dit vanaf 1910;
  • Alle vliegtuigtypes die hier een rol speelden: de militaire toestellen en deze die civiel geregistreerd werden – deze gegevensbank zal nog per type, en met afbeeldingen, verder uitgebreid worden;
  • De vliegvelden en pistes met de militaire bezetting tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog;
  • De activiteiten van ons archeo-team

Hiervoor wordt een beroep gedaan op de archieven die enkele van onze luchtvaartvrienden ons nalieten. Dit digitaal initiatief is dan ook een postume waardering voor hun opzoekingswerk. Een belangrijke plaats hierin verdient Georges Lecomte, die ons in 2011 verliet. Haast een halve eeuw lang bezocht hij vliegeniers en vliegvelden. Samen met zijn goede vriend Guy Destrebecq verzamelde hij foto’s en feiten die in een archief werden ondergebracht dat tientallen meters strekt. Naast duizenden foto’s is er ook een steekkaartensysteem van duizenden Belgische vliegeniers.

Ook het fonds van de betreurde Walter Major vond hier zijn plaats – met een prachtige collectie postkaarten en foto’s uit de pioniersperiode en over de geschiedenis van de kustvliegvelden.

Dit archief werd uitgebreid met ondermeer gegevens die Cynrik De Decker en Jean-Louis Roba verzamelden over de luchtoorloggebeurtenissen boven België tijdens de jaren 1939-1945. Met het zicht op de herdenking van WO 1, wordt ook werk gemaakt van een inventarisatie van die vier dramatische jaren.

Op termijn worden nog artikels opgenomen die sinds 1996 in Contact gepubliceerd werden.

Lang niet alle info waarover we beschikken in “hard copy” (op papier) is al gedigitaliseerd en hier on-line gezet. Er is dus nog veel werk aan de winkel ! Wil je hieraan meewerken, klik hier

Locatie