Fairey Fox O-185 te Holsbeek - Albert Soete - Guy de Briey

Sergeant Albert Soete steeg op 15 mei 1940 samen met Kapitein Guillaume de Briey met de Fox 0-185   voor een verkenning langsheen de weg Tienen-Leuven. Ter hoogte van de gemeente Holsbeek beschoten ze een Duitse kolonne, die meteen riposteerde. De Duitse Leutnant Schäffer schreef niet lang na deze gebeurtenissen een brief aan Gravin de Briey, de moeder van de waarnemer :

“In de loop van de namiddag had een Belgisch vliegtuig al mitraillerend onze linies overvlogen. Het vliegtuig werd door ons luchtdoelgeschut en vooral door machinegeweren en andere infanteriewapens onder vuur genomen. Het vloog op een hoogte van 100 tot 200 meter en ondanks het vuur bleef het boven onze linies.Plotseling zag men het vliegtuig kantelen en zwaar op de grond te pletter vallen. Wij hebben bemerkt dat de vliegers poogden hun valscherm te ontplooien. Ik ben dadelijk naar de plaats gegaan waar het vliegtuig was gevallen. Ik vond er nog slechts twee lijken. De twee vliegers werden met de gebruikelijke militaire eer begraven.

Ik hoop dat deze inlichtingen u een beetje vrede zullen verschaffen in uw lot. Wees ervan overtuigd dat de oorlog slechts bestaat aan het front, dat de Duitse soldaat op geen enkel ogenblik zijn tegenstrever minacht en dat er na de dood geen vijandschap meer bestaat tussen ons en hem, of zijn ouders.”

In 1942 werd een klein monumentje langsheen de Leuvensebaan opgericht, niet ver van de boerderij Van Tilt.

Albert Soete (°1915) had net voor de oorlog zijn doctoraat in de scheikunde behaald en werkte onder professor Pierre Bruylants in de laboratoria van de Leuvense universiteit aan de Naamsestraat. Na de oorlog besloten zijn scheikunde-collega's op een van de muren van het laboratorium een kleine gedachtenis te schilderen. Bij de grondige renovatie van het gebouw werd het laboratorium afgebroken en vervangen door nieuwbouw, waar nu het Leuvense kunstencentrum STUK huist. Toch werd besloten de zaal die in de plaats kwam de STUK Soetezaal te noemen.

 

Datum: 
15/05/1940
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Soete Albert
de Briey Guillaume
Locatie
Leuvensebaan
Holsbeek
be
Type Locatie: 
Incident
Patrimonium
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Mei 1940 boven België, De Krijger, Erembodegem, 1992
De Decker Cynrik: Vleugels boven het Meetjesland, De Eecloonaer, Eeklo, 2008