LK749 - EY-J

Halifax bij Pry

Om 23 u. trof Wilhelm Herget weer raak, ditmaal een Halifax van 78 Squadron, ten noorden van Philippeville. Op een hoogte van 4800 meter maakte de Gruppenkommandeur de LK749 « EY-J » af. Er werden tussen de brokstukken bij het dorpje Pry geen overlevenden gevonden : F/S Frank Lovatt (piloot, 26 jaar), Sgt William Smith (boordmeccano, 32 jaar), P/O Cyril Weeks (navigator, 21 jaar), F/O Frank Henderson (bommenrichter, 22 jaar), Sgt Eric Roberts (radiotelegrafist, 20 jaar), Sgt Geoffrey Scholefield (boordschutter en Sgt Dennis Cottrell (boordschutter, 19 jaar).

Locatie

Pry
Walcourt
België
BE