Wil je meewerken aan deze database ?

Graag!

We kunnen je hulp zeker gebruiken om de digitale gegevensbank  uit te breiden. Het is immers de bedoeling dat de informatie nog meer verfijnd wordt. Weet je bv. precies waar een bepaald toestel neerstortte, of een vliegveld lag ? Beschik je nog over foto’s ? Of klopt er iets niet ? Een bijdrage kun je ons gewoon mailen.

Maar misschien wil je het resultaat van jouw opzoekingswerk hier on-line zetten. Je naam en je bronnen staan er dan onder, zoals het hoort. Of wil je helpen de site te verbeteren door het aanbrengen van kruisverwijzingen, het corrigeren van teksten en inhoud, of gewoon de input van data (wij bezorgen je de gegevens) ? Of wil je een aanzet creëren om deze site ook in bv. het Frans en het Engels consulteerbaar te maken ?

In dat geval word je een vaste medewerker, en moet je over inloggegevens beschikken. Contacteer ons hiervoor, we kijken ernaar uit !

Locatie