Renard R 36 OO-ARW te Nijvel - Eric de Spoelberch

Luitenant-vlieger burggraaf Eric de Spoelberch (°15 februari 1903 - Brussel), testpiloot bij de Technische Diensten te Evere, werd die dag opgeroepen om voor een militaire delegatie een presentatievlucht te geven met de Renard R-36 OO-ARW. Een schijnaanval op het vliegveld van Nijvel hoorde daar bij.

Boven de stad Nijvel dook het jachttoestel, dat nog geen eigendom was van het leger en bovendien geen verzekering meer had op naam van de constructeur, plots naar de grond, beschadigde de dakgoot van drie huizen en sloeg te pletter in de rue Clarisse, waar het in brand vloog. Alles ging zo snel dat luitenant-vlieger Eric de Spoelberch de tijd niet kreeg om zijn valscherm te gebruiken.

Hij zou nog steeds in de aarde van de afgedankte begraafplaats rond de kerk van Wespelaar rusten.

De prachtig gestroomlijnde Renard R-36 was een prototype waarvan er tenslotte slechts één exemplaar werd gebouwd. De Belgische vliegtuigbouwer Alfred Renard wilde met zijn machine de Britse Hurricane de loef afsteken op een moment dat de Militaire Luchtvaart op zoek was naar een modern jachtvliegtuig. De precieze omstandigheden van de crash werden nooit opgehelderd, maar nog steeds wordt de mogelijkheid van sabotage niet uitgesloten. Er was oprechte belangstelling voor de R-36, maar na het ongeval van de Spoelberch koos België voor de Hurricane. Samen met de Tweede Wereldoorlog betekende dit het einde van één van Belgiës belangrijkste vliegtuigconstructeurs.

Op de gevel van het huis nr. 62 in de rue Clarisse te Nijvel werd op 9 maart 1939 een gedenkplaat ingehuldigd ter nagedachtenis van luitenant-vlieger Eric de Spoelberch.

Datum: 
17/01/1939
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Personalia: 
de Spoelberch Eric
Locatie
Rue Clarisse
1400 Nijvel
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010