Fairey Fox O-41 voor Oostende - René Degreef & Maurice Keuleers

De Fairey Fox O-41 van de 1/I/1 steeg omstreeks 17 uur op vanaf Stene voor een verkenningsopdracht naar de regio Harelbeke. De bemanning bestond uit 1e sergeant-vlieger René Degreef (°2 april 1918 - Hoboken) en zijn waarnemer kapitein-vlieger Maurice Keuleers (°22 mei 1903 - Hakendover) De opdracht verliep succesvol en de ingewonnen inlichtingen werden bij het hoofdkwartier van de artillerie afgeworpen. Nadien verdween het vliegtuig spoorloos. Het werd bij de terugvlucht naar Oostende waarschijnlijk neergeschoten en stortte daarna in zee.

Datum: 
24/05/1940
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Degreef René
Keuleers Maurice
Locatie

Oostende
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Mei 1940 boven België, De Krijger, Erembodegem, 1992