Bommen op Engeland ?

Over het droppen vanuit een vliegtuig  van de eerste Duitse bom op Engeland is er al heel wat discussie geweest, en de man die men in het algemeen verantwoordelijk acht hiervoor is een Karl Caspar van Feld Flieger Abteilung 9 – een opdracht die hij op 25 oktober 1914 uitgevoerd zou hebben, samen met Oberleutnant Roos.  Toch is er geen enkel Brits rapport waaruit zou blijken dat er die dag op Britse bodem bommen vielen. Deze raid werd vanop een voorlopig onbekend Belgisch vliegveld uitgevoerd.

Datum: 
25/10/1914
Toestel: 
Locatie


Type Locatie: 
Incident