Blenheim Z7499 voor Blankenberge

Op 20 juli, om 13u24, stijgen enkele Blenheims van het 139 Sqdn op om een 8000 ton-tanker voor Le Touquet aan te vallen. Sgt Norman Baron DFM vliegt op nauwelijks vijftig voet hoogte over de golven, maar stort aan boord van de Z7499 neer. Zijn lichaam spoelt een tweetal weken later bij Blankenberge aan. Een rapport aangaande de berging van zijn lichaam meldt : "...Zesden augustus, rond acht uur 's morgens, alhier, twee golfbrekers oostwaarts van de Pier, een lijk aangespoeld van een Engelsch militair, hetwelk ongeveer twee maanden in het water had gelegen. Het was 1.85m. lang, gezicht onkennelijk, bruin haar, grijs-blauw uniform, waarschijnlijk vlieger. Hij was in het bezit van twee stamnummerplaten, dewelke als opschrift droegen n°758054 N.B. -- BARON - C.OF.E. - R.A.F. -  Dit stamnummer stemde overeen met deze die voorkwamen op hemd en kleedij. In zijn zakken hebben zij de volgende voorwerpen aangetroffen : geldbeugel-sleutels-metaal-spiegeltje-Foto van een vrouw-vijf dobbel steenen-kam-pasgeld -- (Engelsch) - polsuurwerk die was blijven staan op 1.20uur - schaartje - nagelvijltje-zakmesje-gouden zegelring met initialen N.B. en gouden olifantje. Al deze voorwerpen werden medegenomen door de afvaardiging van de Standortkommandantur van Blankenberge, die het verder ging overmaken aan den dienst van het Roode Kruis. Een stamnummer werd aan het lijk vastgehecht."

De twee overige bemanningsleden, Sgt Hopkinson en Sgt Ullmer DFM, rusten op een begraafplaats te Boulogne. Het betrof hier in elk geval een erg ervaren bemannning, waarvan twee leden een Distinguished Flying Medal toegewezen kregen. In mei 1941 nam deze bemannning deel aan een aanval op een schip van 6000 ton. Baron wist drie bommen op het dek te gooien en de matrozen moesten het schip verlaten. Enkele dagen later wisten de Britten dat men nu bezig was de lading van het getroffen schip over te brengen naar andere schepen. Baron steeg weer op en bestookte het schip. Wanneer zijn Blenheim aan de horizon verdween, steeg een grote rookwolk van het schip op. In juni 1941 namen Baron en zijn radiotelegrafist, Sgt Robert Ulmer, deel aan een missie die een omvangrijk, sterk verdedigd konvooi als doel had. Baron richtte de neus van zijn Blenheim naar zes handelsschepen en zes destroyers. De bommen van de Blenheim die voor Baron vloog raakte twee van de schepen. Een van de schepen die munitie vervoerde, ontplofte en Baron en Ulmer vlogen door de vuurzuil. Hun vliegtuig werd hierdoor zwaar beschadigd. Ondanks het feit dat zijn cabine kapotgeschoten was, wist Sgt Ullmer enkele goede foto's te nemen van het doel en Sgt Baron wist zijn beschadigde Blenheim terug naar Groot-Brittannië te vliegen

Datum: 
20/07/1941
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Locatie

Blankenberge
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Luchtslag boven het Kanaal, De Krijger, Erpe, 1994